Viktig information från styrelsen

Ändrat medlemskap Styrelsen har beslutat att vi i Domstens båtklubb skall ändra från familjemedlemskap till enskilt medlemskap. Det betyder att vi vill att flera i familjen skall vara medlemmar i DBK. Kostnaden för medlemmar blir densamma. Bara en betalande medlem per familj. För klubben betyder det att vi kan redovisa ett större medlemsantal, vilket påverkar… Fortsätt läsa Viktig information från styrelsen

Publicerat den
Kategoriserat som Blog, Viktigt

VIKTIG Information!

Viktigt meddelande till ALLA båtägare. Senast december 2015 ska alla småbåtshamnar i Sverige ta ansvar för de giftrester som uppkommer vid bottentvätt. Det kommer att bli förbjudet att spola båtbotten på hamnplanen. Det gäller också all skrapning, slipning eller annan hantering som gör att det hamnar färgrester på marken och vidare ner i dagvattnet. Den… Fortsätt läsa VIKTIG Information!