Domstens Båtklubb Est. 1970

Blog

VIKTIG information till alla medlemmar!

Inlagt av den Okt 6, 2016

I länken nedan hittar du viktig information som du måste ta ställning till. KLICKA HÄR -> Välkomna tisdagen 8/11 kl. 19:00 i Havsbris! Alla medlemmar är...

Läs Mer

Viktigt

VIKTIG information till alla medlemmar!

Inlagt av den Okt 6, 2016

I länken nedan hittar du viktig information som du måste ta ställning till. KLICKA HÄR -> Välkomna tisdagen 8/11 kl. 19:00 i Havsbris! Alla medlemmar är...

Läs Mer

Nyheter i Domsten

SUP = Stand Up Paddel, nu i Domsten.

Inlagt av den Jul 8, 2015

...

Läs Mer

Segling i världen

Volvo Ocean Race

Inlagt av den Nov 10, 2014

Läs mer om denna fantastiska tävling här http://www.volvooceanrace.com/  

Läs Mer

Senaste inläggen

VIKTIG information till alla medlemmar!

VIKTIG information till alla medlemmar!

Okt 6, 2016

I länken nedan hittar du viktig information som du måste ta ställning till.

KLICKA HÄR ->

Välkomna tisdagen 8/11 kl. 19:00 i Havsbris! Alla medlemmar är välkomna!

Höstbrev 2016

Höstbrev 2016

Sep 12, 2016

 • Lördagen den 8/10

  Kl. 10:00 Vaggor. Utplacering av vaggor. Endast de som är på plats får hjälp med utplaceringen. Förbered vagga/bockar, så att upptagningen sedan går smidigt. Glöm ej skriva namn och tel.nr på vagga/bockar. Omärkta vaggor/bockar tillfaller Domstens båtklubb!
  Mastskjul. Vid förvaring av master i mastskjulet, gäller att endast ”avklädda” master får förvaras där. Inga bommar, vant eller spridare på masterna. Dessa monteras av. Även master och förstagsprofil måste märkas med namn och tel.nr, tillfaller annars Domstens båtklubb!
 • Lördagen den 15/10

  Kl. 07:30 Enda torrsättningen av båtar. Teckningslista anslås på boden. Klubben bidrar med 2 man. Eftersom vi endast har en dag till torrsättning, är det av stor vikt att man är ordentligt förberedd. OBS att hela torrsättningsförfarandet är en affär mellan båtägare och kranförare. Klubben har alltså inget ansvar i detta sammanhang. Reservdag vid dåligt väder: 16/10. Ingen gemensam avmastning arrangeras! Planera tillsammans med dina båtgrannar.
  Kl. 12:00 Ärtsoppelunch! Kan Du hjälpa oss i Havsbris med lite förberedelser? Kontakta Lars Rosenqvist (lars.rosenqvist@resurs.se )
  Olja, andra kemikalier samt batterier deponeras i Miljöskåpet i hamnen.
  Båtens ev. täckning ska hållas så låg som möjligt. Ej högre än båtens överbyggnad.
  Använd endast miljögodkända/miljövänliga produkter till skötseln av din båt och använd dem på ett miljövänligt sätt. Tänk på att även om Du anlitar annan till arbetet, är Du ansvarig för hantering av avfall och rester. Skydda och bevara miljön i vår fina hamn!
  Du som planerar sliparbeten på båten: Slipområdet måste täckas in ordentligt så att inte kringliggande båtar drabbas av slipdamm. Slipning bör ske på hösten, ingen slipning efter 1/4. Allt slipdamm och färgrester är båtägarens ansvar och ska samlas upp för att deponeras som ”Miljöfarligt avfall”. Använd slipmaskin med dammuppsamlare. Slipdamm och färgrester/färgflagor fångas lämpligen upp i en ”markpresenning”. Det som hamnar på marken får inte spolas bort med vatten, utan ska sopas/dammsugas upp av båtägaren.
  Hade Du inte båten vinterupplagd på hamnplan förra vintern men vill ha det denna vinter (eller tvärtom), hör av dig till Alf Artman, alf.artman@telia.com .  Vi planerar kurser under vinterhalvåret i samma omfattning som föregående år. D.v.s. Förarbevis, Kustskeppare, VHF och kanalintyg. Information kommer längre fram.

  MVH/ Styrelsen för Domstens Båtklubb

Viktiga datum

Viktiga datum

Aug 24, 2016

Gott folk! Då var det dags igen. Torrsättning med ärtsoppa lördagen den 15/10.

Mer info kommer