Camping

Camping

Möjlighet att ställa husbilar och husvagnar, ställplats, finns i småbåtshamnens sydöstra del. Se bild nedan.

Hamnen ägs av Domstens Båtklubb och Hamnfogde är Christian Hrabaciko, +46 70 815 30 63

Gästavgifter hittar du här.

Här hittar du:

För din säkerhet finns:

Livräddningsbåt
Livräddningsbojar
Första hjälpen utrustning i kiosken
Hjärtstartare (kontakta kiosken)