Adress & E-post ändring

Har du/ni nya adress eller e-post adress? Hjälp oss hålla ett uppdaterat medlemsregister och ange era rätta uppgifter i fälten nedan! Är du osäker på om vi har din rätta adress? Fyll i nedan!
OBS! Fyll i alla fält, även om du bara skall meddela ändring av E-post adress!