Tisdags Seglingar

Uppdateringar kommer att ske på denna Facebook grupp

Målet med våra tisdags seglingar är att få våra medlemmar att komma ut och segla en gång i veckan. För att därigenom;

  • Träffa andra medlemmar.
  • Se till att båten fungerar.
  • Lära sig behärska sin båt i ett brett vindregister.
  • Lära sig navigera i närområdet.
  • Lära sig kappseglingens grunder.
  • Lära sig segeltrimning.
  • Ta en öl eller annat gott efteråt och ”ljuga” lite.

Starten: Startlinjen är mellan vår nordprick och en gul boj rakt utanför. Önskar man en start utan trängsel går det bra att använda startlinjens förlängning utåt eller inåt.

En minut innan start, vi går efter GPS-tid, kommer en ljudsignal och vid start kommer ytterligare en.

Banan sträcker sig från en startlinje utanför vår nordprick, vidare till tisdagspricken utanför Grå läge, ut till ost-pricken vid Grollegrund, in till onsdagspricken utanför camping och tillbaka till Domsten. Denna bana som är ca. 3,2M seglas moturs när det blåser nord till västliga vindar och medurs när det blåser ost till sydliga vindar. Efter att banan seglats ett varv så bestämmer ledarbåten kompletterande sträckning baserat på väder, vind och för att uppnå en seglad tid på ca.1,5 timme.

Beräknad segeltid 1,5 timme. Start 19.00 och målgång ca. 20.30. Från och med september startar vi 18.30.

Vi seglar från och med 1:a tisdagen i maj till och med höstdagsjämningen.

Deltagandet premieras. Ägaren till den båt som deltagit flest tisdagar blir årets seglare. Då tanken med seglingen grundar sig på målbeskrivningen ovan, så ser vi generöst på begreppet deltagande. Har man hissat segel och startat så har man i princip deltagit. Denna generösa tolkning får givetvis inte utnyttjas återkommande av deltagare.

Några kollektiva beslut gällande max. eller min. vindar för seglingens genomförande är inte uppställda utan lämnas till den enskilde båtägarens omdöme. Segling räknas även om endast en båt deltar.

Klubbens årliga traditionella Fyra-timmarssegling räknas in motsvarande 1 tisdagssegling.