Intresseanmälan för Båtplats och/eller Medlemsskap

Klicka på någon av länkarna nedan för att välja funktion. I båda fallen kommer du att länkas till Båtunionens sida, vårt administrativa system, där du måste skapa ett konto och därefter fylla i uppgifter om dig själv. Om du önskar båtplats fyller du även i uppgifter om din båt.

Din anmälan räknas inte förrän du betalt avgifterna

  • Medlemsskap,  500:-
  • Båtplats kö,  200:-
  • Båtplats kö + medlemskap, 700:-

Betala med

  • Swish  123 547 05 39
  • Bankgiro 5600 – 2553

Efter att vi erhållit din inbetalning kommer vi att konfirmera den med en faktura som visar vad du betalt. Den skickas, efter några dagar,  via e-post.

Medlemsskap kostar 500:- per år. Detta ger dig utan extra kostnad en prenumeration på Svenska Båtunionens tidningen Båtliv. Om du betalar, oss tillhanda, före den 31 December får du tidningen påföljande år och första numret distribueras under våren. Är du medlem kan du medverka i klubbens aktiviteter samt också delta och påverka beslut på årsmötet.

Båtplats kö kostar 200:- per år och har följande regelverk;

  • Ditt Ködatum är det datum när din första köavgift noteras på DBK:s konto
  • En gång per år får du information om din plats i Kölistan
  • I december får du en faktura på köavgiften
  • Betalas avgiften för sent flyttas ditt ködatum fram ett (1) år
  • Betalas inte avgiften alls, stryks du från kölistan

Brytdatum. Inbetalningar, avseende köavgift, som görs från och med 1 Oktober anses tillhöra nästa år och du får ingen ny faktura på köavgift i December. Inbetalningar före 1 Oktober tillhör innevarande år och innebär att du får en ny faktura på köavgift i December för nästkommande år.

Länkar

Intresseanmälan Medlemsskap och eventuell Båtplats

Intresseanmälan endast Båtplats