Havsbris

Havsbris

Bokning Havsbris

Havsbris ursprung är en gammal militärbarack på 30 kvm. från andra världskriget.

1948 övertogs den av Kommunen, som bl.a. hyrde ut den över sommaren till intresserade. Ansvaret överläts till Ödåkra hamnstyrelse, som svarade för den gamla hamnen, som revs 1958. Därefter för brygga, slip och Havsbris.

1954 bildades den första Domstens Idrottsklubb med Havsbris som klubblokal. I Vi på Domsten 2002 kan ni se intyget från Sveriges Riksidrottsförbund. Klubben var livaktig och hade mellan 50 och 100 medlemmar. I ledningen satt bl. a. Gösta, Bertil och Arne Persson samt Arne Nilsson.
1970 anhöll Byföreningen att få överta Havsbris, vilket beviljades. Båtklubben var då en sektion under föreningen och fick ansvaret för Havsbris för att bl.a. användas som klubblokal. Klubben växte och stugan blev för trång.

Byn ordnade fester på idrottsplatsen. Efterhand flyttade festerna ner till hamnplanen för att utnyttja bodar och Havsbris. Pengarna, som vi fick in växte och vi fick råd att bygga till. Lars Rentner åtog sig att rita ett förslag, som blev estetiskt tilltalande och godkändes. Byggnadstillstånd beviljades. 1983-85 kom en lokal på ca 45 kvm till samt ny inredning i pentryt tack vare gemensamma ansträngningar och insatser. Toaletter hade vi tidigare ordnat i pumpstationen intill.

1986 bildades Stiftelsen Havsbris för att ta över ansvaret för stugan. Åren gick och man tyckte att det var för primitivt att ha toalett på ”gården”. Pentryt var för enkelt och för trångt. Pierre Dupont ritade till ett kapprum med två toaletter, som vi byggde 1995-96. Samtidigt skissade vi själva och byggde ett nytt pentry.
Byn och Hamnen växer och unga familjer kommer till. Vid vissa sammanträden och fester var lokaliteterna för små och ett behov fanns att skapa mer utrymme. Ett alternativ diskuterades att bygga in altanen. Björn Anderberg fick i uppdrag att rita ett förslag. Han såg att det enda vettiga alternativet var att förlänga stugan mot norr ca 3.6 m. med hänsyn till tomtgränsen. Föreningarna kände för hans förslag och byggnadslov beviljades. Ramlösa Byggs offert accepterades och så kom 31 kvm. till.

Vi har nu ett utrymme för upp till 60 sittande gäster till glädje för oss alla.
Domsten 2003.05.11
Bo Anders Artman