Norra Hamnen, förbudsområde

Viktig information om förbudsområde utanför Norra Hamnen Helsingborg. Se utdrag från TSFS nedan

Lokala sjötrafikregler för sydkusten

Helsingborg

17§ Utanför inloppen till Nordhamnen i Helsingborg är ett förbuds- område inrättat. Området begränsas i väster av en linje mellan 56°02,46’N, 12°40,85’O och 56°02,09’N, 12°41,08’O; i norr av en linje från 56°02,46’N, 12°40,85’O i bäring 059 grader till stranden; i söder av en linje 56°02,09’N, 12°41,08’O i bäring 100 grader till stranden. I  öster begränsas området av Nordhamnens pirar samt linjer mellan inloppens pirhuvuden.

Förbudsområdet framgår också av kartan i bilaga 5.

18 § Endast fartyg som ska passera in till eller ut från Nordhamnen får befinna sig i förbudsområdet.

Bilaga 5

Gräns för förbudsområde utanför Helsingborgs Nordhamn (blå linje) Helsingborgs Nordhamn (gråmarkerat område)

TSFS 2016:120