Regler för båtplats

För båtplatsinnehavare i Domsten hamn, ordinarie eller tillfällig, gäller följande:

Medlemskap i Domstens Båtklubb är obligatoriskt !

Ni ansvarar för att uppdatera er e-mail adress och telefonnummer vid behov. På hemsidan registrerar du ändringar LÄNK

Ansvarsförsäkring måste finnas. Många ser Svenska Sjö AB som den bästa och billigaste försäkringen när det gäller båtar. Som medlem i båtklubben har du rabatt och ytterligare rabatt får du om du har någon form av navigationsutbildning. www.svenskasjo.se

Nattvakt en gång per år. Det åligger båtplatsinnehavaren att ta reda på vilket datum som gäller. Missad hamnvakt kostar 1 200:- LÄNK

Sjösättning och torrsättning anordnas av båtklubben. Detta är helt och hållet en affär mellan båtägare och kranförare. Båtklubben hjälper till med handräckning men det är båtägarens ansvar att känna till hur båten ska lyftas samt placeras på bockar. Tid för sjö/torrsättning meddelas på hemsidan.

På/av mastning sköter båtägaren på egen hand vid hamnens mastkran.

Meddela förändringar gällande landplats senast 1/9.

  • Har du inte haft landplats men önskar en plats kommande vinter
  • Har du haft landplats men behöver ingen plats kommande vinter

Bockar,vaggor,vagnar ska vara märkta med namn och tel-nummer. Bockar får sommartid förvaras på Stejlebacken. Vaggor och vagnar plockas bort.

Tomma trailers för mindre båtar som sjösatts på slipen får sommartid placeras på stejlebacken, till en kostnad av 1000:-, efter kontakt med hamnfogden. Begränsat antal platser.

Master skall förvaras i mastskjul. 200:-/vintersäsongen. 400:- sommarsäsongen 1/6 – 31/8

Det är båtägarens skyldighet att vända till grön skylt när platsen lämnas för 1 natt eller mer.

Den 1 maj har vi städdag i hamnen där vi hjälps åt att snygga till hamnen inför kommande säsong.