Gästhamn

Gästplatsavgifter

Avgifterna betalas i Kiosken
För Porta Potti tömning kontakta hamnkontoret / kiosken.

SEKDKKEU
Gästbåtar25017025
Campingvagnar   25017025
Guest fees

Fees to be paid at the kiosk.
Porta Potty emptying, please contact harbour office in the kiosk. 

SEKDKKEU
Boats 25017025
Caravans25017025