Gästhamn

Gästplatsavgifter inklusive el

Avgifterna betalas i Kiosken
För Porta Potti tömning kontakta hamnkontoret / kiosken.

SEKDKKEU
Gästbåtar25017025
Campingvagnar   25017025
Frihavns gäst80558
Guest fees including electricity

Fees to be paid at the kiosk.
Porta Potty emptying, please contact harbour office in the kiosk. 

SEKDKKEU
Boats 25017025
Caravans25017025