Gästhamn

Gästplatsavgifter / Guest fee

                                                                                 SEK                   DDK             EUR
Gästbåtar upp till 10m / 32 fot                              160.-                   130.-                  18.-
Gästbåtar över 10m / 32 fot                                  200.-                   160.-                   23.-
Campingvagnar max 8m                                       200.-                   160.-                  23.-
Campingvagnar 8-10m                                          300.-                    250.-                  35.-
Campingvagnar över 10m                                     400.-                    320.-                  46.-

Avgifterna betalas i kiosken / Fee to be paid in the kiosk.
För Porta Potti tömning kontakta hamnkontoret / kiosken.
Porta Potty emtying, please contact harbour office in the kiosk.