Styrelse

Styrelsemedlemmar i Domstens båtklubb

Ordförande Göran Artman, 070-823 53 27, goran.artman@gmail.com
Kassör Christer Eriksson, 070-517 78 38, christererikssonse@gmail.com
Sekreterare Greger Admarker 072-509 86 43, forne.admarker@telia.com
Ledamot Anna Olsson, 076-394 74 84, anna@hittarp.nu
Ledamot Jan-Olov Sundbergh, 070-521 07 26, jan-olov.sundbergh@telia.com
Ledamot Per Weimenhög, per.weimenhog@telia.com


Styrelsemedlemmar i Seglings sektionen.

Gustaf Johnson 070-221 93 10, gustaf.johnson@pwsab.se

Instruktörer

Mer information kommer senare !