Ställ dig i kö

Är du intresserad av att ställa dig i kö för att erhålla båtplats i Domstens Hamn?

Fyll i formuläret nedan.

Glöm inte att ange samma namn på betalningen som i formuläret

Följande regler gäller för Kölistan.

  • Det kostar 200 kr/år för att stå i kölistan.
  • I januari får du en påminnelse om att köavgiften skall betalas.
  • Köavgiften skall finnas på vårt bankgiro 5600-2553 senast den 28/2.
  • Betalas avgiften för sent flyttas ditt ködatum fram ett (1) år.
  • Betalas inte avgiften under året, stryks du från kölistan
  • En gång per år får du information om din plats i Kölistan
  • Ditt Ködatum = datum när din första köavgift noterades på DBK:s bankgiro
  • Ködatum styr var du placeras i Kölistan

Vi påminner om att det är Ditt ansvar att förse DBK med rätt E-post adress.