Beslut om Grollegrunds naturreservat

Kommunfullmäktige i Helsingborgs stad har den 22 maj 2012 fattat beslut om att bilda Grollegrunds marina naturreservat samt meddela föreskrifter för reservatet, se bifogad information. Handlingarna finns inom kort även tillgängliga på www.helsingborg.se/naturreservat.

Denna information skickas till dem som erhöll remissversionen av reservatshandlingarna hösten 2011. Tack till alla er som lämnat in yttranden!

Eventuella besvär över reservatet skall vara skriftliga och inlämnas till Stadsbyggnadsförvaltningen, 251 89 Helsingborg senast tre veckor efter mottagande av dessa handlingar.

Läs Kommunfullmäktiges  – Följebrev här ->

Läs Kommunfullmäktiges  – Bildande av reservat 2012-05-22 här ->

Läs Kommunfullmäktiges  – Skötselplan 2012-05-22 här ->