Hornbaeck och Väder

Hornbaeck.

I ett tidigare inlägg nämndes det att man har planer för en utökning av Hornbaeck hamn. I dialog med berörda parter har man nu uppdaterat förslaget.

Vädersidan.

Vädersidan har uppdaterats med ”Havs info” och ”Jordbävning info”.

Jordbävnings informationen togs bort, för knappt ett år sedan, då ”källan” till informationen försvann. Efter lite påstötningar, från Domstensbor, har jag i samarbete med utvecklaren, som underhåller applikationen, hittat en ny ”källa” och uppdaterat funktionen.

För den som är intresserad av detaljer kan man, i underkant på jordbävnings rutan, klicka på ”Worldwide Earthquakes”. Ny info visas, klicka på ”Link” och få utökad information om respektive jordbävning.