Höstbrev 2013

Lördagen den 28/9

Kl. 10:00         Utplacering av vaggor. Endast de som är på plats får hjälp med utplaceringen. Förbered vagga/bockar väl så att upptagningen sedan går smidigt. Glöm ej skriva namn och tel.nr på vagga/bockar.

 

Lördagen den 5/10

Kl. 07:30-        Enda torrsättningen av båtar. Teckningslista anslås på boden. Varje båtägare skall ha en extra medhjälpare vid torrsättningen. Klubben bidrar med 2 man. Eftersom vi nu endast har en dag till torrsättning, är det av stor vikt att man är ordentligt förberedd. OBS att hela torrsättningsförfarandet är en affär mellan båtägare och kranförare. Klubben har alltså inget ansvar i detta sammanhang. Reservdag vid dåligt väder: 12/10.
Ingen gemensam avmastning arrangeras! Planera avmastning tillsammans med dina båtgrannar.

Kl. 12:00         Ärtsoppelunch! Kan Du hjälpa oss i Havsbris med lite förberedelser? Kontakta thomas.loob@telia.com

  • Olja och andra kemikalier samt batterier deponeras i Miljöskåpet i hamnen.
  • Båtens täckning ska hållas så låg som möjligt. Ej högre än båtens överbyggnad.
  • Använd endast miljögodkända/miljövänliga produkter till skötseln av din båt och använd dem på ett miljövänligt sätt. Tänk på att även om Du anlitar annan till arbetet, är Du ansvarig för hantering av avfall och rester. Skydda och bevara miljön i vår fina hamn!
  • Du som planerar sliparbeten på båten: Slipområdet måste täckas in ordentligt så att inte kringliggande båtar drabbas av slipdamm. Slipning bör ske på hösten, ingen slipning efter 1/4. Allt slipdamm och färgrester är båtägarens ansvar och ska samlas upp för att deponeras i ”Miljöfarligt avfall”. Använd slipmaskin med dammuppsamlare. Slipdamm och färgrester/färgflagor fångas lämpligen upp i en ”markpresenning”. Det som hamnar på marken får inte spolas bort med vatten, utan ska plockas/sopas/dammsugas upp av båtägaren.
  • Hade Du inte båten vinterupplagd på hamnplan förra vintern men vill ha det denna vinter (eller tvärtom), hör av dig till Bo-Anders Artman.
  • Har Du intresse av att gå någon nautisk kurs, såsom Förarbevis, VHF, Motorteknik. Eller kanske de gamla kunskaperna behöver friskas upp? Kontakta Gustaf Johnson, gustaf.johnson@pwsab.se .

 

Hälsningar
Styrelsen för Domstens Båtklubb