Medlemmar

Sjösättning och torrsättning
Sjösättning och torrsättning anordnas av båtklubben, där förutom du själv måste ha en man till hjälp för din båt. Ansvaret är helt och hållet mellan båtägaren och kranföraren så se till att du har en fullgod försäkring. Anmäl önskad tid på schemat, som kommer att sättas upp på ”boden”. Mastning med mobil kran kommer att ske samma dag som sjösättning på eftermiddagen, se anslag i hamnen.

Vaggor och båtkärror
Vaggor och båtkärror skall märkas med namn och telefonnummer och ställas undan efter användande, det är endast båtvaggor och enaxlade trailers med personbilshjul som får stå kvar på uppställningsplats över sommaren, övriga tvåaxlade och enaxlade med lastbilshjul skall tagas bort från hamnområdet.
Nytt för i år: Tomma båttrailers får förvaras på Stejlebacken ovanför bodarna efter kontakt med Hamnfogden. Det finns plats för 10 st. till en kostnad av 700:-/sommar.

På och avmastning
På och avmastning kan ske under hela säsongen vid vår mastkran men anordnas även med kranbil i samband med torr och sjösättning, detta sker också helt på båtägarens ansvar.

Hamnstädning
En speciell hamnstädningsdag anordnas varje år efter den andra sjösättningsdagen där alla är hjärtligt välkomna att deltaga, då vi alla äger hamnen är det fullt tillåtet att även städa kontinuerligt för att både du och jag ska trivas i en snygg och trevlig hamn.

Röda och gröna skyltar
Då vi bara har två stycken gästplatser i vår hamn ombeds ni vänligen att grönskylta er plats när ni ger er av för att vi även ska kunna hyra ut dessa platser och kunna ta emot fler gäster och hyravgifter. Meddela hamnvärden så ser de till att din plats är tom när ni kommer tillbaka också.

Försäkringar
Vi har identifierat att Svenska Sjö AB är den bästa och billigaste försäkringen när det gäller båtar, där vi också har rabatt som båtklubb, ytterligare rabatt får du om du har någon form av förarbevis. www.svenskasjo.se