Frihavnsordningen

Du glömmer väl inte att du kan få ett rabatterat pris i många hamnar då DBK är med i ”Frihavnsordningen” ? Här hittar du information. DBK

Publicerat den
Kategoriserat som Blog

Informationsträff om galvaniska strömmar

Baskunskap om anoder, korrosion och galvaniska strömmar. Informationen ger ökad förståelse om varför vi behöver offeranoder och hur förhållandet mellan olika metaller skapar krypströmmar ombord. Vi kommer även att beröra vikten av att skydda sin båt (och båtgrannens) med skyddstransformator när vi är kopplade till landström. Boka in Onsdagen den 31 Maj, 2023, kl 19:00… Fortsätt läsa Informationsträff om galvaniska strömmar

Publicerat den
Kategoriserat som Blog

Vattnet påslaget & vårbrev

Vattnet på hamnplan är påslaget ! Vårbrevet från tidigare mailutskick bifogas. Väl mött på hamnplanDBK

Publicerat den
Kategoriserat som Blog

Sjösättning 2023

Sjösättningen är planerad till Lördagen 2023-04-22. Mer detaljerad info kommer vid senare tillfälle. DBK

Publicerat den
Kategoriserat som Blog

Miljökrav samt brygginfo

Miljöinspektion juni 2022DBK hade i juni besök av Miljöförvaltningen på Helsingborgs kommun. Syftet med besöket var inspektion av hamnanläggningen och tillsyn enligt miljöbalken. Resultatet av inspektionen var positivt och verksamheten bedöms som välskött. Vi ombads dock inkomma med kompletterande analyser av vattenprover samt utöka skyddet vid målning och skrapning/slipning. Det är oerhört viktigt att vi, både… Fortsätt läsa Miljökrav samt brygginfo

Publicerat den
Kategoriserat som Blog