Sletten hamn, stendeponi

Observera att det finns en stendeponi NO Sletten hamn som man med andra ord inte kan passera över !!!

Tydligen har ett flertal båtar gått på grund.

Info på länk

Bilden visar, om man zoomar, de 2 östligaste bojarna, som är utan ljus.