Slipmaskin & dammsugare

Som nämndes på Lunchen, vid torrsättningen, har klubben införskaffat en slipmaskin med därtill kopplad dammsugare. Detta paket är inköpt för att underlätta och ta hand om det miljöfarliga dammet vid båt botten slipning. Dammet deponeras som miljöfarligt avfall i miljöskåpet.

Paketet förvaras i jolle boden och kan användas av DBK:s medlemmar. Kontakta Göran goran.artman@telia.com för att få koden till låset på boden.

TIPS !! Om man kopplar slipmaskinen till dammsugaren och samtidigt ställer strömbrytaren på ”AUTO”, se bild, så kommer dammsugaren att automatiskt starta när man startar slipmaskinen.

Publicerat den
Kategoriserat som Blog