Stora Båtklubbsdagen

Med start i höstas har Lasse Sjöstedt, Gustaf Johnsson och undertecknad lyft DBK:s medlemsadministration från Leif Samuelssons berömda Excel ark till Svenska Båtunionens medlemssystem BAS. Ni medlemmar har förhoppningsvis ”bara” märkt det genom ett nytt utseende på fakturorna.

DBK:s kassör Christer Eriksson, även ordförande i Båtunionen, har bett mig hålla en dragning om hur vi gick tillväga med konverteringen. Denna dragning sker på deras event ”Stora Båtklubsdagen 2021” och ändamålet är att försöka få fler båtklubbar att använda systemet.

Skulle någon vara intresserad av detta event, Söndag eftermiddag den 14 mars 2021, finns det möjlighet att deltaga. Mer information och program finns här.

Mjukvaran Zoom kommer att användas.

Mats Ahlklo