Upprop ! B.A. Artmans Fond

Domstens hamn är byggd med ideella insatser från många. Men även ideella insatser behöver en samlande kraft och denna samlade kraft har genom åren varit Bosse Artman.

För att hedra och tacka Bosse, som fyller 90 år den 27 april, och samtidigt öka den framtida finansiella tryggheten för Domstens Hamn gör vi nu detta upprop för bildande av Bo Anders Artmans Fond inom Domstens Båtklubb.

Syftet med Bo Anders Artmans Fond är att stödja vidmakthållandet och förhoppningsvis göra ytterligare förbättringar av Domstens Hamn i Bosses anda.

Läs vårt bifogade UPPROP!

       Klicka på bilden !

Publicerat den
Kategoriserat som Blog