Vårbrev 2022

Sjösättning: Fredagen den 22/4 kl 08:00. Reservdag 29/4. Håll koll på hemsida eller anslag för ev. ändring! Anmälan på listan som sätts upp på ”Boden”. Båtägaren ansvarar tillsammans med kranföraren för sjösättning av resp. båt. Kortbetalning el swish!
Försäkring: Tillse att din båt har ett fullgott försäkringsskydd! Båtar som ligger i Domstens hamn måste ha ansvarsförsäkring. I medlemsavgiften ingår en Olycksfallsförsäkring hos Svenska Sjö.

Mastning: Sker med hamnens mastkran. Ingen gemensam mastning ordnas. De som önskar mobil mastkran arrangerar detta på egen hand. 

Miljö: Våra miljöregler är enkla; Bränslen, oljor, glykol och andra kemikalier som används till Din båt är Ditt ansvar och får inte komma ut på hamnplan eller i hamnen. Deponi sker i miljöstationen. Båt/bilbatterier får ej lämnas i miljöstationen.
I övrigt; Studera nya Miljöfliken på Hemsidan: https://domstensbatklubb.se/miljopolicy-for-domstens-batklubb/  

Sliparbeten: Bottensliparbeten eller större sliparbeten, får ej ske efter den 31/3. Mindre sliparbeten efter 31/3, sker i samförstånd med båtgrannar. Sker slipning med maskin, måste denna vara kopplad till dammsugare. Klubben har en industridammsugare för utlåning till detta ändamål, kontakta Göran Artman. Alla färgflagor och allt slipdamm plockas/sopas/dammsugs upp av ansvarig båtägare och deponeras i miljöstationen under miljöfarligt avfall. Man får med andra ord inte spola bort detta avfall med hjälp av vattenslang.
OBS: Ingen skrapning eller slipning av båtbotten på grusplanen i södra delen.

Bottenfärger: Använd endast hårda, miljögodkända bottenfärger. Ej mjuka självslipande! Båtar målade med så kallad ”fartygsfärg” är inte välkomna i hamnen!
Båtar med giftfärg får endast bottentvättas så att tvättvattnet rinner till våra filter-försedda brunnar vid södra vågbrytarens landfäste. Alltså ingen bottentvätt på slipen.

Hamnstädning: Söndagen 1/5. Kl 09:00 för städning, målning och fix i hamnen. 

Årsmöte: Årsmötet hålls söndagen 1/5 kl 13:00. Eventuella motioner ska inkomma till styrelsen senast 18/4. 

4-timmarsseglingen & Motorbåtssafari & Sommarfest: Lördagen den 27:e augusti.
I skrivande stund ser det även ut som om vi äntligen, utan Pandemihinder, kan ha vår traditionella sommarfest detta året. Planeras till den 27/8. Vi återkommer med mer info.

Tisdagsseglingar: Våra klubbseglingar på tisdagskvällar börjar tisdagen den 10/5. Samling 18:30 på hamnplan för alla intresserade som vill gasta på någon av båtarna. Besök gärna Facebookgruppen ”Tisdagsseglarna utanför Domsten”. I detta forum kan du:
– Dela bilder och positiva kommentarer efter kvällens segling.
– Förslag till förbättringar, Information typ ”Tisdagspricken är borta” etc.

Vaktlistan: Alla båtägare som betalt årets båtplatsavgift är skyldiga att gå nattvakt 1-2 gånger enligt schema som skickas ut innan sjösättningen.
Notera ditt pass snarast! Missad vakt debiteras med 1000 kr.
Viktigt att ändringar och byten i vaktlistan förs in i pärmen i Havsbris!
Ring nästa person på listan för att påminna om kommande vaktpass! 

Jollekurser: Se anslag i hamnen eller hemsidan.   

Vaggor & båtvagnar: På sommaren är hamnen ingen förvaringsplats för båtar, vaggor mm. som inte används. Vaggor o.d får alltså ej förvaras i hamnen. Bockar/stöttor får förvaras innanför vresrosbuskarna längs Seglarevägen, dit båtägaren själv forslar dem.
Klubben vill inte att trailers förvaras på ängen ovanför bodarna. Alternativ förvaring är hos Tommie Sterntorp i Döshult 0704-953950. Pris efter ÖK.

Toatömning: Transportstyrelsen meddelar följande: 
”2015 infördes ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är K-märkta. Hela Sveriges sjöterritorium omfattas.”Tömningsstationer finns i Norra hamnen Helsingborg samt Vikens hamn. 

Havsbris: Vår klubbstuga delar vi med Byföreningen och Idrottsklubben. Här gäller det att ständigt vårda, bevara och utveckla. Under förra året fick Havsbris en fantastisk uppfräschning! Ljuddämpning i stora lokalen, målning, belysning mm. Njut av lokalen och vårda den ömt!

Övrigt: Det är båtplatsinnehavarens skyldighet att hålla sig uppdaterad via bl.a hemsida på de regler som gäller i hamnen. Det är också viktigt att klubben har korrekta kontaktuppgifter till alla medlemmar. Det är därför varje medlems ansvar att se till att båtklubben har rätt tel.nr. och e-mailadress.
Ändra/uppdatera dina uppgifter på: https://domstensbatklubb.se/medlemmar/adressandring/ 

Trevlig båtsommar! 
Styrelsen för Domstens Båtklubb

Publicerat den
Kategoriserat som Blog