Vårbrev

Till medlemmar i Domstens Båtklubb

Sjösättning: Endast den 24/4. Start kl 07:30. Håll koll på hemsida eller anslag för ev
ändring! Anmälan på listan som sätts upp på ”Boden”. Båtägaren ansvarar,
tillsammans med kranföraren, för sjösättning av resp. båt. Tillse att din båt har ett
fullgott försäkringsskydd!
Priser för sjösättning: <3ton: 450kr, 3-7 ton: 600kr, 7-10 ton: 1100kr.
NYHET: Kortbetalning kommer att vara möjlig betalningsform.

Försäkring: Båtar som ligger i Domstens hamn måste ha ansvarsförsäkring.
Mastning: Sker med hamnens mastkran. Ingen gemensam mastning. De som
önskar mobil mastkran arrangerar detta på egen hand.

Miljö: Våra miljöregler är enkla; Bränslen, oljor, glykol och andra kemikalier som Ni
använder till Era båtar är Ert ansvar och får inte komma ut på hamnplan eller i
hamnen.

Sliparbeten: Får ej ske efter den 31 mars. Sker slipning med maskin måste denna
vara försedd med uppsamlingspåse. Alla färgflagor och allt slipdamm
plockas/sopas/dammsugs upp av ansvarig båtägare och deponeras i sopstationen
under miljöfarligt avfall. Man får med andra ord inte spola bort detta avfall med hjälp
av vattenslang.

Bottenfärger: Använd hårda, miljögodkända bottenfärger. Båtar med så kallad
”fartygsfärg” är inte välkomna i hamnen!

Hamnstädning: Söndagen den 1/5. Samling 09:00 för städning, målning och allmänt
fix i hamnen. Städningen avslutas med lunch 12:00.

Årsmöte: Söndagen den 1/5, direkt efter lunchen kl. 13.00.

Tisdagsseglingar: Våra klubbseglingar på tisdagskvällar börjar tisdagen den 10/5.
Samling 18:30 på hamnplan för alla seglingsintresserade som vill ”gasta” på någon
av båtarna.

4-timmarsseglingen: Lördagen den 27:e augusti.

Hälsningar
Styrelsen