Viktig information från styrelsen

Ändrat medlemskap
Styrelsen har beslutat att vi i Domstens båtklubb skall ändra från familjemedlemskap till enskilt medlemskap. Det betyder att vi vill att flera i familjen skall vara medlemmar i DBK. Kostnaden för medlemmar blir densamma. Bara en betalande medlem per familj.

För klubben betyder det att vi kan redovisa ett större medlemsantal, vilket påverkar de bidrag som vi får ifrån statliga och kommunala verksamheter. För klubben rör det sig om stora pengar.

Personnummer
För att erhålla bidrag krävs nu att vi redovisar medlemmarnas personnummer och därför behöver vi komplettera vårt medlemsregister med personnummer.

Vi vill nu att:

  • samtliga medlemmar skall skicka in sitt namn och personnummer
  • ytterligare en i familjen skall registrera sig

Bråttom
För att komma åt de bidrag vi har möjlighet att få för de aktiviteter som vi utfört under 2014. är det bråttom. Styrelsen ber nu medlemmarna om ett snabbt svar, senast 2014-11-08.

De uppgifter vi behöver är:

För betalande medlem:     För och efternamn samt personnummer, 12 siffror (ååååmmdd-xxxx).

För ny medlem, (fru/man/sambo):     För och efternamn samt personnummer, 12 siffror (ååååmmdd-xxxx).


Skicka informationen till någon av nedanstående adresser, senast lördagen 8 november.

Helst till:       Leif Samuelsson

eller                Göran Artman                    goran.artman@telia.com

Pelle Weimenhög               per.weimenhog@telia.com

 

DBK:s  styrelse ansvarar för att föreningen följer Personuppgiftslagen, PuL.

 

Med vänlig hälsning
Domstens Båtklubb
Styrelsen

genom
Göran Artman och Pelle Weimenhög

 

PS

Om du nyligen har ändrat din e-post adress får du gärna informera oss om detta samtidigt.

Det är du som ansvarar för att vi har rätt e-postadress i registret.

DS