VIKTIG Information!

Viktigt meddelande till ALLA båtägare.

Senast december 2015 ska alla småbåtshamnar i Sverige ta ansvar för de giftrester som uppkommer vid bottentvätt.

Det kommer att bli förbjudet att spola båtbotten på hamnplanen. Det gäller också all skrapning, slipning eller annan hantering som gör att det hamnar färgrester på marken och vidare ner i dagvattnet.

Den vanligaste lösningen är att bygga en spolplatta där varje båtbotten tvättas och tvättvattnet går via sedimenteringsbrunnar till ett filter för att sedan rinna tillbaka i hamnen.

Om detta är rätt lösning för Domstens hamn, har vi inte tagit ställning till än.

Frågan kommer att diskuteras på årsmötet den1/5.

Det enda vi kan lova våra medlemmar är att detta kommer att innebära höjda kostnader för båtägarna i kombination med ändrade upptagningsrutiner.

Så här kan Ni förbereda Er:

  • Läs på om de kommande kraven.
  • Välj de mest miljövänliga bottenfärgerna.
  • Överväg giftfria alternativ.

Viktigt!  Det har tidigare funnits båtar i hamnen med s.k. ”fartygsfärg”. En färg med otillåten hög giftinblandning. Denna färg är olaglig att använda och båtar med denna typ av färg får inte ligga i Domstens hamn.

Avslutningsvis vill vi påminna om att sjösättningen närmar sig. Kran har beställts till söndagen den 21/4. Anslag kommer upp i vanlig ordning.

Du får mer information genom att klicka här ->
Med vänlig hälsning

Styrelsen DBK