Intresseanmälan Funktionär

Beskriv den elle de roller som du kan tänka dig hjälpa till med. Ex. köra bojbåt, utbilda mig till seglingsledare, serva juniorerna i land osv. Du kan såklart även ange någon av de funktionärsroller som står specificerade på sidan om funktionärsroller.
Beskriv ditt förhållande till segling och hav. Ex. förälder till till nybörjare, van seglare men inte kappseglat, kappseglat i 15 år...osv.

Kommentera