Kommande regattor

Tvåmanna Helsingborg-Gilleleje 2012

Datum: 8-9 september 2012 Arrangör: Helsingborg Yacht Club

Tvåmanna är en tvådagars kappsegling med mellanlandning i Gilleleje. Första dagen startar seglingen i Helsingborg med första målgång i Gilleleje. Under lördagskvällen samlas seglarna för genomgång av seglingen. På söndagen startar seglingen i Gilleleje med målgång i Helsingborg. Datumet för kappseglingen är den 8-9 september. Antalet deltagande båtar är maximalt 25.

Regler & programm

1 Regler 1.1 Kappseglingarna genomförs enligt reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna 2009-12 (KSR) och med appendix S och SRS 2012.

1.2 En båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller SRSv-mätbrevet för kappsegling utan spinnaker och/eller gennaker får anmälas utan sådana segel. Detta ska anmälas senast den 31 augusti 2012 till tävlingsledningen.

1.3  En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och KSR S17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

2 Villkor att deltaga 2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.

2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

2.4 Antalet i besättningen skall vara två personer och minimiålder för att deltaga är 18 år.

3 Anmälan 3.1 Anmälan ska göras senast 31 augusti 2012 till tävlingsledningen via hemsidan hycsail.se.

3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter som anmälarens namn, telefonnummer, båttyp, båtens namn, segelnummer samt SRS-tal.

3.3 Anmälningsavgiften är 800: – och betalas via plusgirokonto 15 43 96-6. Märk talongen Tvåmanna och med anmälarens namn.

3.4 Anmälningsavgiften är per båt inkluderar startavgift, hamnavgift i Gilleleje, middag och frukost för två personer i Gilleleje

4 Registrering och besiktningskontroll 4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 8 september 2012 klockan 09:00.

4.2 Vid avvikelse från SRS-tabell skall giltigt SRS-mätbrev kunna verifieras.

5 Seglingsföreskrifter 5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6 Tidsprogram Lördag 08:00 Sekretariatet öppnar, HYC bjuder på morgonkaffe och bullar. 09:00 Skepparmöte, banan redovisas. 10:00 Start för båt med lägst SRS-tal. Söndag 10:00 Start för båt med lägst SRS-tal.

7 Genomförande 7.1 Seglingen är en distanskappsegling och banans längd beräknas utifrån väderförhållanden.

7.2 Banan bestäms vid skepparmötet.

7.3 Start är en modifierad jaktstart. Detta innebär att båt med lägst SRS-tal startar först och högst SRS-tal sist.

7.4 Resultatuträkningen baseras på den seglade tiden kompenserat för SRS-tal.

7.5 Lördagens start sker utanför HYC:s klubbhus och målgång sker utanför Gillelejes pir. Söndagens start sker utanför Gillelejes pir och målgång sker utanför HYC’s klubbhus.

7.6 Klassflagga B kommer att användas i startproceduren.

7.7 Signal Flagga och ljud Minuter före första båts startsignal

Signal Varning Klassflagga B visas, ett skott Förberedelse P flagga – visas, ett tut En-minut-Förberedelseflagga P tas ned, ett långt tut Start Klassflagga tas ned, ett skott Minuter till start 5 4 1 0

8 Kappseglingsområde 8.1 Kappseglingarna genomförs i norra Öresund.

9 Bana 9.1 Banskiss delas ut i samband med rorsmansmötet.

10 Resultatberäkning 10.1 Resultatet för båda dagarnas kappsegling beräknas på den sammanlagda seglade tiden multiplicerat med SRS-talet.

11 Priser 10.1 Ett pris per var 5:e i tid anmäld båt.

Anmälan eller frågor?
Kontakta tävlingsledningen på segling@hyc.nu

Lämna en kommentar