Informationsträff om galvaniska strömmar

Baskunskap om anoder, korrosion och galvaniska strömmar.

Informationen ger ökad förståelse om varför vi behöver offeranoder och hur förhållandet mellan olika metaller skapar krypströmmar ombord.

Vi kommer även att beröra vikten av att skydda sin båt (och båtgrannens) med skyddstransformator när vi är kopplade till landström.

Boka in Onsdagen den 31 Maj, 2023, kl 19:00 i Havsbris!

Föredraget hålls av Niclas Davidsson/ Domsten

Välkommen!

Publicerat den
Kategoriserat som Blog