Vattnet påslaget & vårbrev

Vattnet på hamnplan är påslaget !

Vårbrevet från tidigare mailutskick bifogas.

Väl mött på hamnplan
DBK

Publicerat den
Kategoriserat som Blog