Miljökrav samt brygginfo

Miljöinspektion juni 2022
DBK hade i juni besök av Miljöförvaltningen på Helsingborgs kommun. Syftet med besöket var inspektion av hamnanläggningen och tillsyn enligt miljöbalken.

Resultatet av inspektionen var positivt och verksamheten bedöms som välskött. Vi ombads dock inkomma med kompletterande analyser av vattenprover samt utöka skyddet vid målning och skrapning/slipning.

Det är oerhört viktigt att vi, både som båtklubb samt enskild båtägare, noggrant följer de lagar och bestämmelser som rör vår verksamhet.

Miljöförvaltningen trycker exempelvis på följande:
  • Att presenning används under båten vid bottenmålning.
  • Att presenning och dammsugare används vid slipning och skrapning av botten.

Övrig information som står i den bifogade rapporten ska varje medlem läsa samt förhålla sig till och följa.

Renovering av träbryggan
Arbetet med träbryggan (mittenbryggan) fortskrider enligt beslut på årsmötet 20220501. Planeras att utföras efter båtsäsongen 2023 ( eller som tidigare sagt höst/vinter 2023/2024.

Hösthälsningar
Styrelsen

Publicerat den
Kategoriserat som Blog