Vårbrev 2014

Till medlemmarna i Domstens Båtklubb

Sjösättning: Endast annandag påsk den 21/4. Håll koll på hemsida eller anslag för ev ändring! Anmälan på listan som sätts upp på ”Boden”. Båtägaren ansvarar, tillsammans med kranföraren, för sjösättning av resp. båt. Tillse att din båt har ett fullgott försäkringsskydd!
Priser för sjösättning: <3ton: 450kr, 3-7 ton: 600kr, 7-10 ton: 1100kr,

Försäkring: Båtar som ligger i Domstens hamn måste ha ansvarsförsäkring.

Mastning: Sker med hamnens mastkran. Ingen gemensam mastning. De som önskar mobil mastkran arrangerar detta på egen hand.

Miljö: Våra miljöregler är enkla; Bränslen, glykol och andra kemikalier som Ni använder till Era båtar är Ert ansvar och får inte komma ut på hamnplan eller i hamnen.

Sliparbeten: Får ej ske efter den 31 mars. Sker slipning med maskin måste denna vara försedd med uppsamlingspåse. Alla färgflagor och allt slipdamm plockas/sopas/dammsugs upp av ansvarig båtägare och deponeras i sopstationen under miljöfarligt avfall. Ni får med andra ord inte spola bort detta avfall med hjälp av vattenslang.

Bottenfärger: Använd hårda miljögodkända bottenfärger. Båtar med så kallad ”fartygsfärg” är inte välkomna i hamnen.

Hamnstädning: Torsdagen den 1/5. Samling 09:00 för städning, målning och allmänt fix i hamnen. Städningen avslutas med lunch 12:00.

Årsmöte: Torsdagen den 1/5, direkt efter lunchen kl. 13.00.

Tisdagsseglingar: Börjar tisdagen den 6:e maj. Samling 18:30 på hamnplan för alla seglingsintresserade som vill ”gasta” på någon av båtarna.

Eskadersegling 2014: Båtfärd för gemensam samling i någon dansk hamn med trevliga kvällsaktiviteter. Preliminärt datum 6/6 med destination Hornbaek. Alla välkomna!

4-timmarsseglingen: Lördagen den 23:e augusti.

Vaktlistan: Listan skickas i separat mail i början på april. Notera ditt
pass omgående! Missad vakt debiteras med 800 kr. Det är viktigt att
ändringar och byten i vaktlistan, förs in i pärmen i Havsbris! Glöm dessutom
inte att ringa näste man på listan för att påminna om kommande vaktpass!

Jollekurser: Se anslag i hamnen eller klicka här ->

Vaggor & båtvagnar: Bortforsling och stapling av vaggorna som ska förvaras längst söderut på hamnplan, sker i samband med hamnstädningen och är avgiftsfritt för medlemmar som ställer upp på städdagen. Är man inte närvarande kostar denna tjänst 200kr. Vaggorna kan komma att staplas på varandra. Vaggor som inte ska sommarförvaras i hamnen, ska vara borttagna senast hamnstädningsdagen.

Toatömning: Transportstyrelsen meddelar följande:
”2015 införs ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är K-märkta. Hela Sveriges sjöterritorium omfattas.”

Sommarfest: Boka in lördagen den 23/8 för DBK:s Sommarfest!
Mer info om detta senare.

…slutligen Inför hösten: Baserat på erfarenheten från vinterns två oväder kommer vi att vara mycket restriktiva till att låta båtar på över 1 ton ligga kvar i hamnbassängen under kommande vintrar.

Trevlig båtsommar!

Styrelsen för Domstens Båtklubb​​